Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi hukuku kapsamında ele alınan konulardan bazıları aşağıda yer almaktadır ;

 • Vergi yasalarının uygulanması konusu,
 • Vergilendirme işlemleri süreci,
 • Devletin vergilerle ilgili yetki alanları,
 • Kişilerin yada kurumların vergi sorumlulukları,
 • Vergi sorumluluklarının takibi ve tahsil edilmesinin sağlanması,
 • Kişi ve şirketlerin vergi mükellefiyetleri,
 • Şirketlerin vergisel avantajlarına ilişkin danışmanlık,
 • Doğru ve dolaylı vergiler,
 • Şirketlerin işleyişine ilişkin vergisel hususlar,
 • Vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin dava ve itiraz süreçlerini yönetmek.