Türk Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması.
 • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri
 • şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması.
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi.
 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması.
 • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması.
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi.
 • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi.
 • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması,azınlık ve imtiyazlı hakların korunması.
 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması.
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı.
 • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi.
 • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet,alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması,sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir perspektifte hizmet verilmesi.
 • Müvekkillerin baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilmesi.
 • İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti sunulması.