İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku çatısı altında kamulaştırma, vergi ve gümrük hususlarında müvekkillerine hukuki çözümler, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede,

  • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve davalar,
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar, ihale davaları ve kamulaştırma ile ilgili davalar,
  • İdari sözleşmeler,
  • Yap-işlet-devret sözleşmeleri alanlarında hizmetler sunulmaktadır.