Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Bizzat kanunda düzenlenen sözleşme tipleri, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre

  • Mülkiyetin Devrini İçeren Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde mülkiyetin kesin olarak karşı tarafa geçirilmesi taahhüdü vardır. Satım, bağış ve trampa sözleşmeleri.
  • Kullandırma Ve Yararlandırma İçeren Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde geçici bir süre için zilyetliğin karşılıklı ya da karşılıksız olarak karşı tarafa geçirilmesi söz konusudur. Kira sözleşmesi, kullanım ödüncü, tüketim ödüncü.
  • İş Görme İçeren Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde, taraflardan biri bir şeyi yapmakla yükümlüdür. Vekalet, hizmet, tellallık, komisyonculuk sözleşmeleri.
  • Saklama Amacı Güden Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde, alacaklıya ait eşyanın borçlu tarafından bir süre saklanarak sonunda alacaklıya teslim edilmesi söz konusudur. Vedia, ardiye sözleşmesi.
  • Güvence Sağlamak Amacı Güden Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde, bir borcun ödenmesi güvence altına alınır. Kefalet sözleşmesi.
  • Sonuçları Talih Ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler: Bu sözleşmelerde edimin ödenip ödenmemesi tesadüflere bağlıdır. Kumar ve bahis borçlarına dair sözleşmeler, ölünceye kadar bakma sözleşmesi.
  • Ortaklık Sözleşmesi: Bu sözleşmelerde, tarafların ekonomik güçlerini ortak amaca bağlı olarak birleştirmesi söz konusudur. Adi ortaklık.