İş Hukuku

İş Hukuku

İş kanunu öncelikle işçinin haklarının korunması amacıyla geliştirilmiş bir kanundur. İş Hukuku İşçi ve işveren arasında genelde karşılaşılan anlaşmazlıklar tazminat ve haksız sözleşme feshi gibi konuları ele alır. Zesay Hukuk&Danışmanlık olarak iş davalarında uzman ekibimizle işçi ve işverenin hukuki anlamda ihtiyacı olan desteği sağlıyoruz.

  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Avukatlık danışma hizmetleri.
  • İş hukuku danışmanlığı